Ulgi dla innowacyjnych przedsiębiorców

 

Ulga B+R, ulga na prototyp, ulga na robotyzację, ulga na ekspansję czy ulga na innowacyjnych pracowników to tylko niektóre mechanizmy pozwalające na obniżenie zobowiązań podatkowych przedsiębiorcy.

Przedsiębiorcy, bez względu na to, czy opodatkowani są podatkiem dochodowym od osób fizycznych (PIT) czy podatkiem dochodowym od osób prawnych (CIT), mogą korzystać z ulg podatkowych, a nawet kilku jednocześnie, pod warunkiem, że nie są one wzajemnie wykluczające. Ostatecznie, które z ulg zostaną zastosowane, zależy od kryteriów podmiotowych i przedmiotowych. W większości przypadków ulgi te pozwalają na obniżenie kwoty podatku dochodowego.

Sprawdzimy czy spełniasz wymogi by z nich skorzystać.

 

Ulgi dla innowacyjnych firm: Ulga IP BOX oraz ulga B+R (ulga na badania i rozwój)

 

Przedsiębiorcy prowadzący działalność badawczo-rozwojową mogą wykorzystać ulgę B+R, która pozwala na odliczenie od podstawy opodatkowania wydatków związanych z prowadzeniem prac badawczo-rozwojowych.

Jeśli w ramach tych działań B+R zostaną stworzone, rozwinięte lub udoskonalone prawa własności intelektualnej, takie jak prawa autorskie do programów komputerowych czy patenty, to uzyskane z nich dochody mogą być opodatkowane preferencyjną stawką podatku dochodowego wynoszącą 5%.

Z ulg B+R i IP BOX można skorzystać jednocześnie. Ponadto, w przypadku ulgi B+R, kwota odliczenia kosztów kwalifikowanych została zwiększona do 200% dla podatników spełniających określone kryteria, takie jak centra badawczo-rozwojowe, mikro, małe lub średnie przedsiębiorstwa, czy centra B+R będące dużymi przedsiębiorcami (z wyjątkiem kosztów związanych z ochroną patentową). Dla wszystkich innych kosztów związanych z wynagrodzeniami pracowników zatrudnionych do działalności B+R, także podwójnie wzrosła kwota odliczenia.

 

  • Ulga na innowacyjnych pracowników:

Stanowi uzupełnienie ulgi B+R, które pozwala przedsiębiorcom, którzy ponieśli stratę lub których dochód nie pozwala na pełne odliczenie kosztów kwalifikowanych w ramach ulgi B+R, na obniżenie zaliczek na podatek dochodowy pobranych od dochodów pracowników, którzy są bezpośrednio zaangażowani w działalność B+R. Warunkiem jest, że czas pracy pracowników przeznaczony na działalność B+R lub czas przeznaczony na wykonanie usług związanych z działalnością B+R wynosi co najmniej 50% ogólnego czasu pracy. Ta ulga jest skierowana do firm prowadzących badania i rozwój oraz zatrudniających pracowników w tym celu.

  • Ulga na prototyp

Przedsiębiorcy, którzy opodatkowani są według skali podatkowej (12%, 32%) lub 19% podatkiem liniowym, mają nadal możliwość korzystania z dodatkowego odliczenia od podstawy opodatkowania w wysokości 30% kosztów związanych z uzyskiwaniem przychodów wynikających z próbnej produkcji i wprowadzania na rynek nowego produktu. Dzięki tej uldze przedsiębiorcy mogą łącznie odliczyć 130% wartości poniesionych kosztów kwalifikowanych, przy zachowaniu limitu do 10% dochodu osiągniętego w roku podatkowym.

Pozwala na dodatkowe odliczenie w wysokości 50% kosztów związanych z uzyskiwaniem przychodów poniesionych na robotyzację, takie jak zakup nowych maszyn, urządzeń, robotów oraz powiązane z nimi usługi szkoleniowe, wartości niematerialne i prawne, opłaty leasingowe, co daje łącznie 150% odliczenia kosztów kwalifikowanych.

  • Ulga na ekspansję

Ulga ta obejmuje wydatki związane z działaniami marketingowymi, pozyskiwaniem certyfikatów, patentów, rejestracją znaków towarowych i innymi podobnymi działaniami.

 

Przedsiębiorcy mogą skorzystać z dodatkowego odliczenia w wysokości 100% kosztów związanych z rozszerzeniem swoich rynków zbytu, w tym także zagranicznych. Chodzi tu o wydatki poniesione w celu zwiększenia przychodów ze sprzedaży towarów lub usług. Sumując 100% odliczenie kosztów uzyskania przychodów, ulga na ekspansję pozwala na podwójne odliczenie kosztów kwalifikowanych, jednakże w ograniczeniu do kwoty 1 000 000 zł w roku podatkowym.

 

 

Oferta
Baza wiedzy
estońskiego CIT

Brak sprawozdania i niezamknięcie ksiąg a skuteczność zgłoszenia do estońskiego CIT

2024-04-04

  Jednym z wymogów wyboru estońskiego CIT w trakcie roku podatkowego jest zamknięcie ksiąg...

czytaj więcej
Kasowy PIT

Kasowy PIT dla przedsiębiorców – co oznacza w praktyce

2024-03-19

  Kasowy PIT, czyli metoda rozliczania z fiskusem, która pozwalałaby przedsiębiorcy zapłacić PIT dopiero...

czytaj więcej
Kryptowaluty

Kryptowaluty traktowane jak akcje i obligacje?

2024-03-13

Sędziowie federalni w Stanach Zjednoczonych analizują, czy kryptowaluty powinny podlegać tym samym regulacjom co...

czytaj więcej
Praca zdalna

Praca zdalna

2024-01-12

  Każdy przedsiębiorca zatrudniający pracowników może stanąć przed zadaniem rozliczenia pracy zdalnej, w zgodzie...

czytaj więcej
Instrukcje podatkowe i zasady rachunkowości

Instrukcje podatkowe i zasady rachunkowości

2024-01-12

Spółki handlowe oraz przedsiębiorstwa działające w innej formie mają obowiązek przyjęcia i stosowania zasad...

czytaj więcej
Można odzyskać VAT z faktur sprzed rejestracji

Można odzyskać VAT z faktur sprzed rejestracji

2024-01-04

Można odzyskać VAT z faktur sprzed rejestracji

czytaj więcej
Fiskus odmówił twórcy zastosowania 50% kosztów uzyskania przychodu

Fiskus odmówił twórcy zastosowania 50% kosztów uzyskania przychodu

2024-01-04

Fiskus odmówił twórcy zastosowania 50% kosztów uzyskania przychodu

czytaj więcej
Najem nieruchomości prywatnej a VAT

Najem nieruchomości prywatnej a VAT

2024-01-04

Najem nieruchomości prywatnej a VAT

czytaj więcej