Rozliczanie kryptowalut

 

Jesteś inwestorem lub przedsiębiorcą działającym w dziedzinie kryptowalut? Potrzebujesz profesjonalnego wsparcia w rozliczeniach podatkowych? Zobacz, jak możemy Ci pomóc.

Rozliczanie kryptowalut w Polsce zarówno przez osoby fizyczne, jak i prawne, jest związane z obowiązkiem zapłaty podatku od zysków kapitałowych. Tylko podmioty zajmujące się obrotem walutami wirtualnymi profesjonalnie rozliczają je jak przychody z pozarolniczej działalności.

Warto prowadzić dokładną rachunkowość i być na bieżąco z ewentualnymi zmianami w przepisach podatkowych związanymi z kryptowalutami. W Polsce, podobnie jak w wielu innych krajach, istnieją przepisy dotyczące rozliczania kryptowalut zarówno przez osoby fizyczne, jak i prawne.

 

Rozliczanie kryptowalut przez osoby fizyczne

 

Osoby fizyczne, które inwestują w kryptowaluty, są zobowiązane do rozliczenia swoich transakcji zgodnie z przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W Polsce kryptowaluty traktowane są jako instrumenty finansowe, co oznacza, że podlegają opodatkowaniu jak przychody z kapitałów pieniężnych jednolitą stawką opodatkowania wynoszącą 19%.

Podstawą opodatkowania jest czysta kwota dochodu oznacza to, iż przy kalkulacji podstawy opodatkowania możemy uwzględnić zarówno koszty nabycia kryptowalut jak i koszty około zakupowe takie jak prowizje giełdowe od transakcji.

Niestety w przypadku, gdy pozyskujesz wirtualne waluty w drodze tzw. kopania za koszty uzyskania przychodów nie możesz uznać wydatków poniesionych na zakup sprzętu przeznaczonego do kopania waluty wirtualnej czy zakup energii elektrycznej zużywanej w związku z wykorzystywaniem sprzętu do kopania.

Dodatkowo można zmniejszyć obciążenia podatkowe związane z inwestycjami w kryptowaluty poprzez zneutralizowanie osiągniętego dochodu ze sprzedaży walut wirtualnych zakupem innych kryptowalut. Do kalkulacji podatkowej bierzemy bowiem pod uwagę per saldo wszystkich transakcji w danym roku podatkowym.

Dochodu tego nie łączy się jednak z innymi dochodami opodatkowanymi na zasadach ogólnych. Oznacza to, że dochód, który generuje handel wirtualnymi walutami podlega osobnemu opodatkowaniu. Wymiana kryptowalut na inną wirtualną walutę, nie jest utożsamiana z osiągnięciem przychodu wiec  nie podlega opodatkowaniu.

Należy jednak pamiętać, iż przychód z odpłatnego zbycia walut wirtualnych powstaje również gdy dokonujesz zapłaty walutami wirtualnymi za towar, usługę lub prawo majątkowe niebędące walutą wirtualną lub regulujesz inne zobowiązania.

Zeznanie podatkowe dotyczące transakcji związanych z walutami wirtualnymi należy składać co roku nawet gdy nie osiągnęliśmy z tego tytułu żadnych przychodów. Należy pamiętać o konieczności udokumentowania transakcji i przechowywania jej przez okres  minimum 5 letni liczony od końca roku, na który przypadał termin złożenia deklaracji podatkowej.

Właściwą deklaracją będzie tutaj PIT-38, który zawiera osobny dział dotyczący rozliczeń walut wirtualnych.

 

Rozliczanie kryptowalut przez osoby prawne

 

Przedsiębiorstwa, spółki i inne osoby prawne, które dokonując zakupów kryptowalut, robią to na własny użytek i niewielką skalę oraz kierują się tylko chęcią zabezpieczenia bądź inwestycją swojego własnego kapitału takie operacje opodatkowują jak zyski kapitałowe i opodatkowują jednolitą stawką podatku wynoszącą 19%.

Firmy zobowiązane są jednak do prowadzenia odpowiedniej rachunkowości, która obejmuje transakcje kryptowalutami. Wartość kryptowalut w bilansie przedsiębiorstwa powinna być aktualizowana na koniec każdego roku obrotowego.

Właściwą deklaracją będzie tu załącznik do deklaracji rocznej CIT-8: CIT/WW.

 

Działalność profesjonalna w zakresie kryptowalut

 

Osoby fizyczne i osoby prawne opierające prowadzoną przez siebie działalność gospodarczą na handlu i inwestycjami w kryptowaluty w szerszym wymiarze muszą pamiętać, iż spoczywają na nich zarówno obowiązki ewidencyjne jak i rejestracyjne.

Obowiązek rejestracji w rejestrze firm prowadzących działalność związaną z kryptowalutami w Polsce wynika z przepisów ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (USTAWA z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu).

Zgodnie z tymi przepisami, firmy, które prowadzą działalność związaną z kryptowalutami, w szczególności giełdy kryptowalut, dostawcy usług portfelowych oraz dostawcy usług wymiany kryptowalut, są zobowiązane do rejestracji w rejestrze podmiotów prowadzących działalność związaną z kryptowalutami. Rejestr ten jest prowadzony przez Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Katowicach.

Brak rejestracji lub prowadzenie działalności związaną z kryptowalutami bez wymaganych uprawnień może skutkować nałożeniem dotkliwych kar finansowych.

Dla takich podmiotów odmienny jest tez sposób rozliczenia podatkowego. Świadczenie usług w zakresie:

  • wymiany pomiędzy walutami wirtualnymi i środkami płatniczymi;
  • wymiany pomiędzy walutami wirtualnymi; pośrednictwa w wymianie, o której mowa w lit. a lub b;
  • prowadzenia rachunków w formie elektronicznej zawierających zbiór danych identyfikacyjnych zapewniających osobom uprawnionym możliwość korzystania z jednostek walut wirtualnych, w tym przeprowadzania transakcji ich wymiany traktowane jest jako przychód z pozarolniczej działalności.

 

Zespół Skarbiec Corporate Services wraz z ekspertami z Grupy Skarbiec chętnie udzieli odpowiedzi na wszystkie pytania, wyjaśni szczegóły i przygotuje indywidualną ofertę.

Oferta
Baza wiedzy
Zwolnienie z VAT

Zwolnienie z VAT a usługi towarzyszące

2024-07-05

  W zakresie niektórych rodzajów działalności firmy mogą stosować przedmiotowe zwolnienie z VAT. Korzystają...

czytaj więcej
Ulga termomodernizacyjna

Ulga termomodernizacyjna. Podatnicy karani za braki w przepisach

2024-04-25

  Ulga termomodernizacyjna i ,,Czyste Powietrze” służą wsparciu modernizacji energetycznej. Można korzystać z nich...

czytaj więcej
Twój e-PIT

Twój e-PIT nie dla wszystkich – przedsiębiorcy powinni uważać

2024-04-18

  Oferowana przez ministerstwo finansów usługa „Twój e-PIT” jest dla podatnika bardzo wygodna, bo...

czytaj więcej
estońskiego CIT

Brak sprawozdania i niezamknięcie ksiąg a skuteczność zgłoszenia do estońskiego CIT

2024-04-04

  Jednym z wymogów wyboru estońskiego CIT w trakcie roku podatkowego jest zamknięcie ksiąg...

czytaj więcej
Kasowy PIT

Kasowy PIT dla przedsiębiorców – co oznacza w praktyce

2024-03-19

  Kasowy PIT, czyli metoda rozliczania z fiskusem, która pozwalałaby przedsiębiorcy zapłacić PIT dopiero...

czytaj więcej
Kryptowaluty

Kryptowaluty traktowane jak akcje i obligacje?

2024-03-13

Sędziowie federalni w Stanach Zjednoczonych analizują, czy kryptowaluty powinny podlegać tym samym regulacjom co...

czytaj więcej
Praca zdalna

Praca zdalna

2024-01-12

  Każdy przedsiębiorca zatrudniający pracowników może stanąć przed zadaniem rozliczenia pracy zdalnej, w zgodzie...

czytaj więcej
Instrukcje podatkowe i zasady rachunkowości

Instrukcje podatkowe i zasady rachunkowości

2024-01-12

Spółki handlowe oraz przedsiębiorstwa działające w innej formie mają obowiązek przyjęcia i stosowania zasad...

czytaj więcej
Można odzyskać VAT z faktur sprzed rejestracji

Można odzyskać VAT z faktur sprzed rejestracji

2024-01-04

Można odzyskać VAT z faktur sprzed rejestracji

czytaj więcej
Fiskus odmówił twórcy zastosowania 50% kosztów uzyskania przychodu

Fiskus odmówił twórcy zastosowania 50% kosztów uzyskania przychodu

2024-01-04

Fiskus odmówił twórcy zastosowania 50% kosztów uzyskania przychodu

czytaj więcej