VAT OSS i VAT IOSS

Sprzedajesz towary i usługi przez Internet do innych krajów UE? Czy wiesz, że dzięki rejestracji do VAT OSS możesz to robić znacznie szybciej i łatwej? Dotyczy to również importerów do UE towarów i usług spoza Unii, którzy mogą korzystać z procedury VAT IOSS.

 

Dla przedsiębiorców świadczących usługi telekomunikacyjne, nadawcze i elektroniczne oraz sprzedających towary i usługi przez Internet na rzecz konsumentów (B2C) z innych państw członkowskich wewnątrz UE proponujemy rejestrację do elektronicznego systemu VAT OSS (z ang. One Stop Shop – Punkt Kompleksowej Obsługi). To o wiele prostsza procedura rozliczania podatku VAT w tylko w jednym państwie, bez konieczności rejestrowania się do VAT w każdym z krajów UE, do których firma prowadzi sprzedaż. VAT OSS umożliwia rozliczenie internetowej sprzedaży do wielu państw członkowskich UE tylko jedną zbiorczą deklaracją VAT. Podobnie importerom towarów i usług sprowadzanych spoza UE służy procedura VAT IOSS (Import One Stop Shop).

 

Obowiązek rejestracji do VAT za granicą albo VAT OSS

 

VAT OSS to korzystny system rozliczeń podatku od towarów i usług dla przedsiębiorców. Bez niego firmy muszą badać, jakie limity sprzedaży obowiązują w danym państwie UE, a których przekroczenie powoduje konieczność zarejestrowania się do VAT w tym kraju. Dlaczego?

Od 1 lipca 2021 r. wprowadzono jeden limit 10 000 euro dla sprzedaży wysyłkowej na terenie całej UE. Po jego przekroczeniu sprzedawca ma do wyboru dwie możliwości:

  • zarejestrować się do VAT w każdym państwie UE, do którego wysyła towary, i tam rozliczać ten podatek, albo
  • zarejestrować się do VAT OSS i rozliczać VAT w jednym miejscu, np. w Polsce.

Jeśli przedsiębiorca nie przekroczy limitu 10 000 euro, wówczas ma trzy możliwości:

  • dobrowolna rejestracja do VAT w każdym z państw, do którego prowadzi sprzedaż, albo
  • rejestracja do VAT OSS, albo
  • pozostanie na tych samych zasadach rozliczeń jak rozlicza sprzedaż krajową.

Podsumowując, przedsiębiorcy, którzy nie przekroczyli 10 000 euro limitu sprzedaży mogą, ale nie muszą rejestrować się do VAT w każdym z państw UE, do których prowadzą sprzedaż B2C. Mogą również dobrowolnie rejestrować się do VAT OSS – muszą jedynie zawiadomić o tym wyborze naczelnika urzędu skarbowego.

 

Jakie są atuty rejestracji do VAT OSS

 

VAT OSS wprowadza jednolity punkt rozliczeń dla dostaw towarów i świadczeń usług na odległość w ramach Unii Europejskiej. To oznacza, że przedsiębiorcy mogą dokonywać rozliczeń podatku VAT za wszystkie transakcje w jednym kraju, w którym są zarejestrowani w systemie VAT OSS. Może być stosowany zarówno do transakcji krajowych, jak i międzynarodowych. Przedsiębiorca zainteresowany skorzystaniem z VAT OSS rejestruje się w jednym kraju UE, który staje się krajem identyfikacji VAT OSS. To w tym państwie przedsiębiorca składa deklaracje podatkowe i opłaca podatek VAT za wszystkie transakcje objęte systemem.

 

Kto może skorzystać z VAT OSS

 

VAT OSS jest szczególnie korzystny dla małych i średnich przedsiębiorstw, które prowadzą działalność transgraniczną w ramach UE. Dzięki niemu unikają one konieczności rejestrowania się w wielu krajach, co znacznie upraszcza procedury podatkowe. Obejmuje transakcje na odległość, takie jak sprzedaż przez Internet, telewizję, radio, platformy elektroniczne, a także dostawy towarów na odległość do klientów indywidualnych. VAT OSS ma na celu zmodernizowanie i usprawnienie opodatkowania transakcji e-commerce. Obowiązują dwa rodzaje procedury VAT OSS: unijna i nieunijna.

W procedurze nieunijnej OSS można rozliczyć VAT należny z tytułu usług świadczonych na rzecz konsumentów w państwach członkowskich (B2C). Do unijnej procedury mogą się zarejestrować firmy z siedzibą w UE (nie dotyczy to „operatora IE”), a do nieunijnej – nieposiadający siedziby firmy ani stałego miejsca prowadzenia działalności w UE.

 

Jakie są atuty rejestracji do VAT IOSS

 

Przy użyciu VAT IOSS, sprzedawca składa jedną deklarację podatkową w kraju swojej rejestracji, nawet jeśli towary są wysyłane do różnych państw członkowskich UE. System następnie rozlicza podatek zgodnie z przepisami kraju przeznaczenia towarów. VAT IOSS ma na celu ułatwienie i przyspieszenie procedur celnych oraz ograniczenie kosztów dla konsumentów. Dzięki niemu klienci nie muszą ponosić dodatkowych opłat celnych czy podatkowych przy odbiorze przesyłki.

 

Kto może skorzystać z VAT IOSS

 

VAT IOSS pozwala uprościć procedury podatkowe przedsiębiorcom importującym towary z państw trzecich (czyli spoza UE) do nabywców państw członkowskich UE. Przewidziany jest dla małych przesyłek o wartości do 150 euro. Dla przesyłek przekraczających tę wartość VAT IOSS jest wiec niedostępny. Odpowiedzialność za obliczanie, deklarowanie i opłacanie podatku VAT spoczywa na sprzedawcy. To on zobowiązany jest zarejestrować się w systemie IOSS i korzystać z jednolitego rozliczenia dla wszystkich importowanych towarów.

 

VAT OSS i VAT IOSS – o czym warto wiedzieć

 

W systemie rozliczania VAT OSS istnieją dwie procedury: unijna i nieunijna. W pierwszej można rozliczyć VAT należny z tytułu:

  • usług świadczonych na rzecz konsumentów w państwach członkowskich, w których usługodawca nie ma siedziby (B2C);
  • wewnątrzwspólnotowej sprzedaży towarów na odległość;
  • dostaw krajowych ułatwianych przez operatorów interfejsów elektronicznych, uznanych za dostawców.

Przedsiębiorcy zarejestrowani do VAT OSS muszą pamiętać o konieczności składania co kwartał, w terminie do końca miesiąca następującego po każdym kolejnym kwartale:

  • deklaracji VIU-DO z rozliczeniem VAT w procedurze unijnej
  • deklaracji VIV-DO z rozliczeniem VAT w procedurze nieunijnej.

Zarejestrowanie się przez sprzedającego do systemu VAT OSS nie oznacza automatycznej utraty rejestracji do VAT w danym kraju/krajach UE. Przedsiębiorca może ją zachować, a w zależności od charakteru prowadzonej działalności nawet powinien. Na przykład, jeśli dokonuje dostawy do klienta, czy też transferów towaru między magazynami, w ramach jednego państwa, to dostawy te i transfery nie będą ujmowane w deklaracjach VAT OSS. Tu potrzebna będzie rejestracja do VAT w państwie, w którym dokonuje wewnętrznej dostawy.

 

 

Oferta
Baza wiedzy
Zwolnienie z VAT

Zwolnienie z VAT a usługi towarzyszące

2024-07-05

  W zakresie niektórych rodzajów działalności firmy mogą stosować przedmiotowe zwolnienie z VAT. Korzystają...

czytaj więcej
Ulga termomodernizacyjna

Ulga termomodernizacyjna. Podatnicy karani za braki w przepisach

2024-04-25

  Ulga termomodernizacyjna i ,,Czyste Powietrze” służą wsparciu modernizacji energetycznej. Można korzystać z nich...

czytaj więcej
Twój e-PIT

Twój e-PIT nie dla wszystkich – przedsiębiorcy powinni uważać

2024-04-18

  Oferowana przez ministerstwo finansów usługa „Twój e-PIT” jest dla podatnika bardzo wygodna, bo...

czytaj więcej
estońskiego CIT

Brak sprawozdania i niezamknięcie ksiąg a skuteczność zgłoszenia do estońskiego CIT

2024-04-04

  Jednym z wymogów wyboru estońskiego CIT w trakcie roku podatkowego jest zamknięcie ksiąg...

czytaj więcej
Kasowy PIT

Kasowy PIT dla przedsiębiorców – co oznacza w praktyce

2024-03-19

  Kasowy PIT, czyli metoda rozliczania z fiskusem, która pozwalałaby przedsiębiorcy zapłacić PIT dopiero...

czytaj więcej
Kryptowaluty

Kryptowaluty traktowane jak akcje i obligacje?

2024-03-13

Sędziowie federalni w Stanach Zjednoczonych analizują, czy kryptowaluty powinny podlegać tym samym regulacjom co...

czytaj więcej
Praca zdalna

Praca zdalna

2024-01-12

  Każdy przedsiębiorca zatrudniający pracowników może stanąć przed zadaniem rozliczenia pracy zdalnej, w zgodzie...

czytaj więcej
Instrukcje podatkowe i zasady rachunkowości

Instrukcje podatkowe i zasady rachunkowości

2024-01-12

Spółki handlowe oraz przedsiębiorstwa działające w innej formie mają obowiązek przyjęcia i stosowania zasad...

czytaj więcej
Można odzyskać VAT z faktur sprzed rejestracji

Można odzyskać VAT z faktur sprzed rejestracji

2024-01-04

Można odzyskać VAT z faktur sprzed rejestracji

czytaj więcej
Fiskus odmówił twórcy zastosowania 50% kosztów uzyskania przychodu

Fiskus odmówił twórcy zastosowania 50% kosztów uzyskania przychodu

2024-01-04

Fiskus odmówił twórcy zastosowania 50% kosztów uzyskania przychodu

czytaj więcej