Rozliczanie dochodów uzyskanych za granicą

 

Czy uzyskujesz dochody za granicą i nie wiesz, jak to wpłynie na twoje obowiązki podatkowe w Polsce? Dowiedz się, jak określić swoje miejsce zamieszkania do celów podatkowych oraz jakie korzyści niesie ze sobą zastosowanie zapisów umów o unikaniu podwójnego opodatkowania.

 

Rezydencja podatkowa w Polsce

 

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, osoba fizyczna, która ma miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, musi podlegać polskiemu systemowi podatkowemu. Miejsce zamieszkania może być określone na podstawie posiadania centrum interesów osobistych lub gospodarczych na terytorium Polski lub przebywania na jego terenie dłużej niż 183 dni w roku podatkowym.

W rezultacie polscy rezydenci podatkowi mają nieograniczony obowiązek rozliczania wszystkich swoich dochodów, również tych uzyskanych za granicą, w Polsce.

 

Umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania

 

Polska posiada umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania z 91 krajami na dzień 14 grudnia 2023 roku. Te międzynarodowe porozumienia pozwalają uniknąć konieczności podwójnego opodatkowania dochodów uzyskanych w innym kraju niż miejsce rezydencji podatkowej.

 

Rozliczanie dochodów zagranicznych 

 

Istnieją dwie główne metody rozliczania dochodów zagranicznych:

  • Metoda wyłączenia z progresją:

Dochody uzyskane za granicą są zwolnione z opodatkowania w Polsce, a dochód zagraniczny wpływa na stawkę procentową, według której oblicza się podatek od dochodu uzyskanego w Polsce. Ta metoda jest dostępna między innymi w takich krajach jak Czechy, Hiszpania, Francja, Niemcy, Szwajcaria czy Turcja.

  • Metoda proporcjonalnego odliczenia:

Dochody zagraniczne i dochody uzyskane w Polsce podlegają łącznemu opodatkowaniu w Polsce, ale odlicza się kwotę podatku zapłaconego za granicą. Ta metoda jest dostępna w krajach takich jak Belgia, Dania, Grecja, Kanada, Portugalia czy USA.

Warto zaznaczyć, że podatnicy korzystający z tej metody mogą skorzystać z ulgi abolicyjnej, która może obniżyć ich podatek. Na obecną chwile jest ona limitowana do kwoty 1360 PLN.

 

Ułatwienia dla polskich rezydentów

 

Osoby poniżej 26. roku życia, zarabiające poniżej 85 528 zł rocznie, nie płacą podatku dochodowego od dochodów zarówno w Polsce, jak i za granicą.

Wspólne opodatkowanie małżonków jest również możliwe, ale zasady opodatkowania dochodów zagranicznych mogą wpływać na ostateczne korzyści z tego rozwiązania, dlatego warto to dokładnie rozważyć.

Warto także pamiętać, że na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 20 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wolna od podatku dochodowego jest część przychodów osób mających miejsce zamieszkania w Polsce, a przebywających czasowo za granicą i uzyskujących tam przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej oraz spółdzielczego stosunku pracy.

Zwolnienie przysługuje za każdy dzień pobytu za granicą, w którym podatnik pozostawał w stosunku pracy, pracy nakładczej oraz spółdzielczym stosunku pracy, w kwocie odpowiadającej 30% diety, określonej w odrębnych przepisach w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej poza granicami kraju.

Zwolnienie z art. 21 ust. 1 pkt 20 updof przysługuje, zarówno w przypadku dochodów, do których zastosowanie ma metoda proporcjonalnego odliczenia, jak i metoda wyłączenia z progresją.

 

Przeliczenie dochodów i wyzwania związane z podwójną rezydencją

 

Rozliczanie dochodów zagranicznych wymaga dokładnego przeliczenia kwot na polskie złotówki, opierając się na kursach walut Narodowego Banku Polskiego.

W przypadku, gdy dwa kraje uznają jedną osobę za rezydenta podatkowego, status podatnika ulega skomplikowaniu. Umowy międzynarodowe regulujące podwójną rezydencję są w tym zakresie bardzo szczegółowe, a dodatkowo nie wszystkie z tych umów zawierają analogiczne rozwiązania, co dodatkowo zwiększa stopień skomplikowania procesu rozliczeń. Interpretacja tych umów i ich praktyczne zastosowanie mogą stanowić wyzwanie dla osób bez doświadczenia w dziedzinie podatków międzynarodowych.

 

Oferta
Baza wiedzy
Zwolnienie z VAT

Zwolnienie z VAT a usługi towarzyszące

2024-07-05

  W zakresie niektórych rodzajów działalności firmy mogą stosować przedmiotowe zwolnienie z VAT. Korzystają...

czytaj więcej
Ulga termomodernizacyjna

Ulga termomodernizacyjna. Podatnicy karani za braki w przepisach

2024-04-25

  Ulga termomodernizacyjna i ,,Czyste Powietrze” służą wsparciu modernizacji energetycznej. Można korzystać z nich...

czytaj więcej
Twój e-PIT

Twój e-PIT nie dla wszystkich – przedsiębiorcy powinni uważać

2024-04-18

  Oferowana przez ministerstwo finansów usługa „Twój e-PIT” jest dla podatnika bardzo wygodna, bo...

czytaj więcej
estońskiego CIT

Brak sprawozdania i niezamknięcie ksiąg a skuteczność zgłoszenia do estońskiego CIT

2024-04-04

  Jednym z wymogów wyboru estońskiego CIT w trakcie roku podatkowego jest zamknięcie ksiąg...

czytaj więcej
Kasowy PIT

Kasowy PIT dla przedsiębiorców – co oznacza w praktyce

2024-03-19

  Kasowy PIT, czyli metoda rozliczania z fiskusem, która pozwalałaby przedsiębiorcy zapłacić PIT dopiero...

czytaj więcej
Kryptowaluty

Kryptowaluty traktowane jak akcje i obligacje?

2024-03-13

Sędziowie federalni w Stanach Zjednoczonych analizują, czy kryptowaluty powinny podlegać tym samym regulacjom co...

czytaj więcej
Praca zdalna

Praca zdalna

2024-01-12

  Każdy przedsiębiorca zatrudniający pracowników może stanąć przed zadaniem rozliczenia pracy zdalnej, w zgodzie...

czytaj więcej
Instrukcje podatkowe i zasady rachunkowości

Instrukcje podatkowe i zasady rachunkowości

2024-01-12

Spółki handlowe oraz przedsiębiorstwa działające w innej formie mają obowiązek przyjęcia i stosowania zasad...

czytaj więcej
Można odzyskać VAT z faktur sprzed rejestracji

Można odzyskać VAT z faktur sprzed rejestracji

2024-01-04

Można odzyskać VAT z faktur sprzed rejestracji

czytaj więcej
Fiskus odmówił twórcy zastosowania 50% kosztów uzyskania przychodu

Fiskus odmówił twórcy zastosowania 50% kosztów uzyskania przychodu

2024-01-04

Fiskus odmówił twórcy zastosowania 50% kosztów uzyskania przychodu

czytaj więcej